Thay đổi phiên giao dịch đối của các loại kim loại liên quan đến ngày lễ Thứ Sáu Tuần Thánh.

05 Ngà 2023

Thay đổi phiên giao dịch đối của các loại kim loại liên quan đến ngày lễ Thứ Sáu Tuần Thánh.

Kính gửi quý khách hàng,

Xin lưu ý rằng vào ngày lễ Thứ Sáu Tuần Thánh ngày 7 tháng 4 năm 2023, giao dịch trên các công cụ GOLD, SILVER, XAU/USD, XAG/USD sẽ bị đóng.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.