28 Ngà 2021

Daylight savings time

Kính gửi Quý khách hàng!

Vào ngày 31/10, các nước châu Âu sẽ chuyển sang giờ mùa đông, còn tại Mỹ, thời gian chuyển đổi sẽ diễn ra sau đó 1 tuần (7/11), lịch giao dịch được thay đổi trong khoảng thời gian từ mùng 1/11 đến mùng 5/11:

Forex:

  • Giao dịch bắt đầu: Thứ Hai 00:05 EET
  • Kết thúc giao dịch: Thứ Sáu 22:55 EET

Kim loại:

  • Giao dịch bắt đầu: Thứ Hai 00:05 EET
  • Kết thúc giao dịch: Thứ Sáu 22:55 EET

Nghỉ giao dịch: 22:55 - 00:05 EET.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.