Please note that on March 10, the United States will switch to daylight saving time, and in Europe, the transition will take place on March 31 For the period from March 10 (Sunday) to March 29 (Friday), the working hours of the dealing department are cha

11 Ngà 2024

Please note that on March 10, the United States will switch to daylight saving time, and in Europe, the transition will take place on March 31 For the period from March 10 (Sunday) to March 29 (Friday), the working hours of the dealing department are cha

Thân gửi Quý khách hàng,

Xin lưu ý rằng vào ngày mùng 10 tháng 3, Hoa Kỳ sẽ chuyển sang giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày, ở Châu Âu quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 3

Trong khoảng thời gian từ ngày 10/3 (Chủ Nhật) đến ngày 29/3 (Thứ Sáu) phiên giao dịch sẽ thay đổi như sau:

  • Giờ mở cửa: Thứ Hai vào 00:05 EET
  • Giờ kết thúc: Thứ Sáu 22:55 EET

Giao dịch tạm dừng trên các ký hiệu GOLD SILVER XAU/USD và XAG/USD từ 22:55 EET đến 00:05 EET.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.