Chuyển đổi giờ giao dịch sang mùa hè

06 Ngà 2023

Chuyển đổi giờ giao dịch sang mùa hè

Thân gửi quý khách hàng!

Xin lưu ý từ ngày 12/03 ở Hoa Kỳ diễn ra việc chuyển đổi sang giờ mùa hè còn ở Châu Âu là từ 26/03. 
Vì vậy từ 12/03 tới hết 24/03 sẽ thay đổi thời gian giao dịch như sau:

  • Bắt đầu giao dịch: từ thứ Hai 00:05 giờ Server EET
  • Kết thúc giao dịch: tới thứ Sáu 22:55 giờ Server EET

Các mã giao dịch GOLD SILVER XAU/USD XAG/USD cũng sẽ nghỉ giao dịch mỗi đêm từ 22:55 hôm trước tới 00:05 hôm sau theo giờ Server ЕЕТ.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.