Thay đổi thời gian giao dịch liên quan tới lễ Giáng Sinh và Năm mới

15 Ngà 2021

Thay đổi thời gian giao dịch liên quan tới lễ Giáng Sinh và Năm mới

Thân gửi quý khách hàng,

Thời gian giao dịch sắp tới vào kỳ lễ Giáng Sinh và Năm mới sẽ thay đổi. Giờ giao dịch (theo giờ server) sẽ thay đổi như sau:

  • vào ngày 24/12 — tới 20.00
  • vào ngày 31/12 — tới 8.00
  • vào ngày 3/1 — từ 8.00

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.