Thay đổi thời gian giao dịch Vàng và Bạc

17 Ngà 2021

Thay đổi thời gian giao dịch Vàng và Bạc

Quý khách thân mến,

Vì lý do liên quan tới Ngày lễ Phục Sinh ở Hoa Kỳ, thời gian giao dịch đối với kim loại Vàng và Bạc sẽ thay đổi.
Vào ngày 25 và 26 tháng 11 năm 2021, thời gian giao dịch sẽ kết thúc vào lúc 19:45 giờ Server.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.