Change of trading session schedule due to celebration of Martin Luther King Jr. Day in the USA.

16 Ngà 2020

Change of trading session schedule due to celebration of Martin Luther King Jr. Day in the USA.

Thân gửi Quý Khách hàng,

Xin vui lòng lưu ý rằng vì lý do liên quan tới ngày lễ tại Mỹ ngày 20 tháng Giêng năm 2020 ngày Martin Luther King, thời gian giao dịch với phiên giao dịch kim loại giao ngay sẽ thay đổi. Giao dịch sẽ được đóng từ 20:00 EET ngày 20 tháng Giêng tới 01:05 EET ngày 21 tháng Giêng (tức từ 01:00 sáng ngày 21 tới 06:05 ngày 21 tháng Giêng theo giờ Việt Nam).

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.