Thay đổi giờ giao dịch vào Ngày Martin Luther King ở Hoa Kỳ

15 Ngà 2024

Thay đổi giờ giao dịch vào Ngày Martin Luther King ở Hoa Kỳ

Kính thưa quý khách,

Xin lưu ý rằng vào ngày lễ kỷ niệm Ngày Martin Luther King ở Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 1 năm 2024, phiên giao dịch  kim loại giao ngay sẽ thay đổi. Giao dịch sẽ dừng lại từ 20:00 EET ngày 15 tháng 1 cho đến 01:05 EET ngày 16 tháng 1.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.