Thay đổi phiên giao dịch vào ngày lễ Martin Luther King Jr.

11 Ngà 2023

Thay đổi phiên giao dịch vào ngày lễ Martin Luther King Jr.

Kính thưa quý khách,

Xin được lưu ý rằng vào ngày lễ Martin Luther King Jr. tại Hoa Kỳ ngày 16 tháng 1 năm 2023 phiên giao dịch dành cho kim loại quý sẽ được thay đổi. Giao dịch sẽ đóng từ ngày 16 tháng 1 lúc 20:00 EET cho đến ngày 17 tháng 1 lúc 01:05 EET.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.