Thay đổi giờ giao dịch liên quan đến kỷ niệm ngày lễ Juneteenth ở Mỹ.

17 Ngà 2024

Thay đổi giờ giao dịch liên quan đến kỷ niệm ngày lễ Juneteenth ở Mỹ.

Quý khách hàng thân mến,

Xin lưu ý rằng, liên quan đến kỷ niệm ngày lễ Juneteenth ở Hoa Kỳ vào ngày 19 tháng 6 năm 2024, thời gian phiên giao dịch cho các công cụ Vàng, Bạc, XAUUSD và XAGUSD sẽ thay đổi. Việc giao dịch các công cụ này sẽ không khả dụng từ 19:30 EET ngày 19.06.2024 đến 01:05 EET ngày 20.06.2024.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.