Thay đổi phiên giao dịch đối của các loại kim loại liên quan đến ngày lễ Thứ Sáu Tuần Thánh.

11 Ngà 2022

Thay đổi phiên giao dịch đối của các loại kim loại liên quan đến ngày lễ Thứ Sáu Tuần Thánh.

Kính gửi quý khách hàng,

Xin lưu ý rằng vào ngày lễ Thứ Sáu Tuần Thánh ngày 15 tháng 4 năm 2022, giao dịch trên các công cụ GOLD, SILVER, XAU/USD, XAG/USD sẽ bị đóng.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.