CFD – Thay đổi phiên giao dịch (Lễ Chiến sĩ trận vong)

28 Ngà 2021

CFD – Thay đổi phiên giao dịch (Lễ Chiến sĩ trận vong)

Kính thưa Quý khách,

Xin được thông báo rằng vào Lễ Chiến sĩ trận vong ngày 31 tháng 5 năm thời gian của các phiên giao dịch của hầu hết các CFD sẽ bị thay đổi. Bảng với thời gian giao dịch (múi giờ EET) được sửa đổi có thể được xem tại đây.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.