CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng WHEAT

21 Ngà 2023

CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng WHEAT

Thân gửi Quý khách hàng,

Xin quý khách lưu ý rằng quá trình Rollover sang tháng hợp đồng mới của WHEAT sẽ bắt đầu vào ngày 28.08.2023:

  1. Hợp đồng mới sẽ được đưa vào hoạt động WHEAT.DEC3.
  2. Hợp đồng WHEAT.SEP3 sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng”.
  3. Tất cả những lệnh được mở theo hợp đồng WHEAT.SEP3 cần phải được đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 30.08.2023.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.