CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng USOIL

13 Ngà 2021

CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng USOIL

Thân gửi Quý khách hàng,

Xin quý khách lưu ý rằng quá trình Rollover sang tháng hợp đồng mới của USOIL sẽ bắt đầu vào ngày 18.10.2021:

  1. Hợp đồng mới sẽ được đưa vào hoạt động USOIL.DEC1.
  2. Hợp đồng USOIL.NOV1 sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng”.
  3. Tất cả những lệnh được mở theo hợp đồng USOIL.NOV1 cần phải được đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 19.10.2021.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.