13 Ngà 2019

CFD – Rollover USOIL

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng quá trình Rollover sang tháng hợp đồng mới của USOIL sẽ bắt đầu vào ngày 17 tháng 6: hợp đồng tháng 8 (USOIL.AUG9) sẽ được đưa vào hoạt động; hợp đồng tháng bảy (USOIL.JUL9) sẽ chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (Close-only). Tất cả những lệnh mở theo hợp đồng tháng bảy cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 19 tháng 6.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.