CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng USOIL

12 Ngà 2022

CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng USOIL

Thân gửi Quý khách hàng,

Xin quý khách lưu ý rằng quá trình Rollover sang tháng hợp đồng mới của USOIL sẽ bắt đầu vào ngày 15.08.2022:

  1. Hợp đồng mới sẽ được đưa vào hoạt động USOIL.OCT2.
  2. Hợp đồng USOIL.SEP2 sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng”.
  3. Tất cả những lệnh được mở theo hợp đồng USOIL.SEP2 cần phải được đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 19.08.2022.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.