08 Ngà 2019

CFD - Rollover (USOIL)

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng Rollover cho hợp đồng USOIL sẽ bắt đầu vào ngày 12 tháng 8: Hợp đồng tháng 10 sẽ được đưa vào hoạt động (USOIL.OCT9); hợp đồng tháng 9 (USOIL.OCT9) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng GLD.AUG9 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 19 tháng 7.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.