08 Ngà 2020

CFD – Rollover USOIL

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng quá trình Rollover sang tháng hợp đồng mới của USOIL sẽ bắt đầu vào ngày 13 tháng 4: hợp đồng tháng 6 (USOIL. JUN0) sẽ được đưa vào hoạt động; hợp đồng tháng 5 (USOIL. MAY0) sẽ chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (Close-only). Tất cả những lệnh mở theo hợp đồng tháng bảy cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 20 tháng 4.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.