CFD - Rollover US500, USTECH, US30, GERMAN, ESTX50, UK100

11 Ngà 2020

CFD - Rollover US500, USTECH, US30, GERMAN, ESTX50, UK100

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng Rollover cho những hợp đồng US500, USTECH, US30, GERMAN, ESTX50, UK100 sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 6: Những hợp đồng tháng 696 sẽ được đưa vào hoạt động (US500.SEP0, USTECH.SEP0, US30.SEP0, GERMAN.SEP0, ESTX50.SEP0, UK100.SEP0); những hợp đồng tháng 6 (US500.JUN0, USTECH.JUN0, US30.JUN0, GERMAN.JUN0, ESTX50.JUN0, UK100.JUN0) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng US500.JUN0, USTECH.JUN0, US30.JUN0, GERMAN.JUN0, ESTX50.JUN0, UK100.JUN0 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 18 tháng 6.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.