CFD - Rollover US500, USTECH, US30, GERMAN, ESTX50, UK100

11 Ngà 2020

CFD - Rollover US500, USTECH, US30, GERMAN, ESTX50, UK100

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng Rollover cho những hợp đồng US500, USTECH, US30, GERMAN, ESTX50, UK100 sẽ bắt đầu vào ngày 14 tháng 12: Những hợp đồng tháng 3 sẽ được đưa vào hoạt động (US500.MAR1, USTECH.MAR1, US30.MAR1, GERMAN.MAR1, ESTX50.MAR1, UK100.MAR1); những hợp đồng tháng 12 (US500.DEC0, USTECH.DEC0, US30.DEC0, GERMAN.DEC0, ESTX50.DEC0, UK100.DEC0) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng US500.DEC0, USTECH.DEC0, US30.DEC0, GERMAN.DEC0, ESTX50.DEC0, UK100.DEC0 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 17 tháng 12.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.