CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng SUGAR

21 Ngà 2021

CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng SUGAR

hân gửi Quý khách hàng,

Xin quý khách lưu ý rằng quá trình Rollover sang tháng hợp đồng mới của SUGAR sẽ bắt đầu vào ngày 27.09.2021:

  1. Hợp đồng mới sẽ được đưa vào hoạt động SUGAR.MAR2.
  2. Hợp đồng SUGAR.OCT1 sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng”.
  3. Tất cả những lệnh được mở theo hợp đồng SUGAR.OCT1 cần phải được đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 29.09.2021.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.