25 Ngà 2020

CFD - Rollover (SUGAR)

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng Rollover cho hợp đồng SUGAR sẽ bắt đầu vào ngày 28 tháng 9: Hợp đồng tháng 3 sẽ được đưa vào hoạt động (SUGAR. MAR1); hợp đồng tháng 10 (SUGAR. OCT0) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng SUGAR. OCT0 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 29 tháng 9.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.