24 Ngà 2021

CFD - Rollover (SUGAR)

Thưa quý khách,

Kính gửi Quý khách hàng,

Xin lưu ý rằng thủ tục chuyển đổi hợp đồng Sugar sẽ bắt đầu vào ngày 28 tháng 6: sẽ có sẳn các hợp đồng tháng 10 mới (SUGAR.OCT1) để giao dịch, hợp đồng tháng 7 (SUGAR.JUL1) sẽ được đặt ở chế độ "chỉ đóng". Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng SUGAR.JUL1 cần phải được đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 29 tháng 6.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.