18 Ngà 2020

CFD - Rollover (SUGAR)

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng Rollover cho hợp đồng SUGAR sẽ bắt đầu vào ngày 22 tháng 6: Hợp đồng tháng 10 sẽ được đưa vào hoạt động (SUGAR. OCT0); hợp đồng tháng 7 (SUGAR. JUL0) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng SUGAR. JUL0 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 29 tháng 6.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.