19 Ngà 2019

CFD - Rollover (SOY)

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng Rollover cho hợp đồng SOY sẽ bắt đầu vào ngày 23 tháng 12: Hợp đồng tháng 3 (WHEAT.MAR0), hợp đồng tháng 1 (WHEAT.JAN0) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng SOY.JAN0 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 30 tháng 12.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.