CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng SOY

24 Ngà 2021

CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng SOY

Thân gửi Quý khách hàng,

Xin quý khách lưu ý rằng quá trình Rollover sang tháng hợp đồng mới của SOY sẽ bắt đầu vào ngày 27.12.2021:

  1. Hợp đồng mới sẽ được đưa vào hoạt động SOY.MAR2.
  2. Hợp đồng SOY.JAN2 sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng”.
  3. Tất cả những lệnh được mở theo hợp đồng SOY.JAN2 cần phải được đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 30.12.2021.

   

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.