CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng SLVR, COPPER

21 Ngà 2024

CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng SLVR, COPPER

Thân gửi Quý khách hàng,

Xin quý khách lưu ý rằng quá trình Rollover sang tháng hợp đồng mới của SLVR, COPPER sẽ bắt đầu vào ngày 24.06.2024:

  1. Những hợp đồng mới sẽ được đưa vào hoạt động SLVR.SEP4, COPPER.SEP4.
  2. Những hợp đồng SLVR.JUL4, COPPER.JUL4 sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng”.
  3. Tất cả những lệnh được mở theo hợp đồng SLVR.JUL4, COPPER.JUL4 cần phải được đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 27.06.2024.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.