CFD - Rollover (SLVR, COPPER)

24 Ngà 2021

CFD - Rollover (SLVR, COPPER)

Thưa quý khách,

Xin lưu ý rằng thủ tục chuyển đổi hợp đồng SLVR và COPPER sẽ bắt đầu vào ngày 28 tháng 6: sẽ có sẳn các hợp đồng tháng 9 mới (SLVR.SEP1, COPPER.SEP1) để giao dịch; Hợp đồng tháng 7 (SLVR.JUL1, COPPER.JUL1) sẽ được đặt ở chế độ "chỉ đóng". Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng SLVR.JUL1 và COPPER.JUL1 cần phải được đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 29 tháng 6.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.