CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng SLVR, COPPER

17 Ngà 2022

CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng SLVR, COPPER

Thân gửi Quý khách hàng,

Xin quý khách lưu ý rằng quá trình Rollover sang tháng hợp đồng mới của SLVR, COPPER sẽ bắt đầu vào ngày 21.02.2022:

  1. Những hợp đồng mới sẽ được đưa vào hoạt động SLVR.MAY2, COPPER.MAY2.
  2. Những hợp đồng SLVR.MAR2, COPPER.MAR2 sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng”.
  3. Tất cả những lệnh được mở theo hợp đồng SLVR.MAR2, COPPER.MAR2 cần phải được đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 25.02.2022.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.