CFD – chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng SLVR, COPPER

17 Ngà 2021

CFD – chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng SLVR, COPPER

Thân gửi Quý khách hàng,

Xin quý khách lưu ý rằng quá trình Rollover sang tháng hợp đồng mới của SLVR, COPPER sẽ bắt đầu vào ngày 23.08.2021:

  1. Những hợp đồng mới sẽ được đưa vào hoạt động SLVR.DEC1, COPPER.DEC1.
  2. Những hợp đồng SLVR.SEP1, COPPER.SEP1 sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng”.
  3. Tất cả những lệnh được mở theo hợp đồng SLVR.SEP1, COPPER.SEP1 cần phải được đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 30.08.2021.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.