CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng NATGAS

14 Ngà 2024

CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng NATGAS

Thân gửi Quý khách hàng,

Xin quý khách lưu ý rằng quá trình Rollover sang tháng hợp đồng mới của NATGAS sẽ bắt đầu vào ngày 18.03.2024:

  1. Hợp đồng mới sẽ được đưa vào hoạt động NATGAS.MAY4.
  2. Hợp đồng NATGAS.APR4 sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng”.
  3. Tất cả những lệnh được mở theo hợp đồng NATGAS.APR4 cần phải được đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 25.03.2024.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.