CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng NATGAS, GASLN, HTOIL

23 Ngà 2022

CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng NATGAS, GASLN, HTOIL

Thân gửi Quý khách hàng,

Xin quý khách lưu ý rằng quá trình Rollover sang tháng hợp đồng mới của NATGAS, GASLN, HTOIL sẽ bắt đầu vào ngày 27.06.2022:

  1. Những hợp đồng mới sẽ được đưa vào hoạt động NATGAS.AUG2, GASLN.AUG2, HTOIL.AUG2.
  2. Những hợp đồng GASLN.JUL2, HTOIL.JUL2 sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng”.
  3. Tất cả những lệnh được mở theo hợp đồng NATGAS.JUL2 cần phải được đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 27.06.2022, được mở theo GASLN.JUL2, HTOIL.JUL2 — trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 29.06.2022.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.