CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng JAP225

07 Ngà 2024

CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng JAP225

Thân gửi Quý khách hàng,

Xin quý khách lưu ý rằng quá trình Rollover sang tháng hợp đồng mới của JAP225 sẽ bắt đầu vào ngày 10.06.2024:

  1. Hợp đồng mới sẽ được đưa vào hoạt động JAP225.SEP4.
  2. Hợp đồng JAP225.JUN4 sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng”.
  3. Tất cả những lệnh được mở theo hợp đồng JAP225.JUN4 cần phải được đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 12.06.2024.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.