CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng JAP225

01 Ngà 2023

CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng JAP225

Thân gửi Quý khách hàng,

Xin quý khách lưu ý rằng quá trình Rollover sang tháng hợp đồng mới của JAP225 sẽ bắt đầu vào ngày 05.06.2023:

  1. Hợp đồng mới sẽ được đưa vào hoạt động JAP225.SEP3.
  2. Hợp đồng JAP225.JUN3 sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng”.
  3. Tất cả những lệnh được mở theo hợp đồng JAP225.JUN3 cần phải được đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 07.06.2023.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.