CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng $INDEX

01 Ngà 2021

CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng $INDEX

Thân gửi Quý khách hàng,

Xin quý khách lưu ý rằng quá trình Rollover sang tháng hợp đồng mới của $INDEX sẽ bắt đầu vào ngày 06.09.2021:

  1. Hợp đồng mới sẽ được đưa vào hoạt động $INDEX.DEC1.
  2. Hợp đồng $INDEX.SEP1 sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng”.
  3. Tất cả những lệnh được mở theo hợp đồng $INDEX.SEP1 cần phải được đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 10.09.2021.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.