CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng $INDEX

08 Ngà 2023

CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng $INDEX

Thân gửi Quý khách hàng,

Xin quý khách lưu ý rằng quá trình Rollover sang tháng hợp đồng mới của $INDEX sẽ bắt đầu vào ngày 12.06.2023:

  1. Hợp đồng mới sẽ được đưa vào hoạt động $INDEX.SEP3.
  2. Hợp đồng $INDEX.JUN3 sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng”.
  3. Tất cả những lệnh được mở theo hợp đồng $INDEX.JUN3 cần phải được đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 15.06.2023.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.