CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng $INDEX

08 Ngà 2022

CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng $INDEX

Thân gửi Quý khách hàng,

Xin quý khách lưu ý rằng quá trình Rollover sang tháng hợp đồng mới của $INDEX sẽ bắt đầu vào ngày 12.12.2022:

  1. Hợp đồng mới sẽ được đưa vào hoạt động $INDEX.MAR3.
  2. Hợp đồng $INDEX.DEC2 sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng”.
  3. Tất cả những lệnh được mở theo hợp đồng $INDEX.DEC2 cần phải được đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 16.12.2022.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.