24 Ngà 2019

CFD - Rollover (GLD)

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng Rollover cho hợp đồng SUGAR sẽ bắt đầu vào ngày 29 tháng 7: Hợp đồng tháng 9 sẽ được đưa vào hoạt động (GLD.DEC9); hợp đồng tháng 8 (GLD.AUG9) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng GLD.AUG9 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 30 tháng 7.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.