CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng GLD

20 Ngà 2023

CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng GLD

Thân gửi Quý khách hàng,

Xin quý khách lưu ý rằng quá trình Rollover sang tháng hợp đồng mới của GLD sẽ bắt đầu vào ngày 23.01.2023:

  1. Hợp đồng mới sẽ được đưa vào hoạt động GLD.APR3.
  2. Hợp đồng GLD.FEB3 sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng”.
  3. Tất cả những lệnh được mở theo hợp đồng GLD.FEB3 cần phải được đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 30.01.2023.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.