CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng CORN, WHEAT, SOY

21 Ngà 2023

CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng CORN, WHEAT, SOY

Thân gửi Quý khách hàng,

Xin quý khách lưu ý rằng quá trình Rollover sang tháng hợp đồng mới của CORN, WHEAT, SOY sẽ bắt đầu vào ngày 26.06.2023:

  1. Những hợp đồng mới sẽ được đưa vào hoạt động CORN.DEC3, WHEAT.SEP3, SOY.NOV3.
  2. Những hợp đồng CORN.JUL3, WHEAT.JUL3, SOY.JUL3 sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng”.
  3. Tất cả những lệnh được mở theo hợp đồng CORN.JUL3, WHEAT.JUL3, SOY.JUL3 cần phải được đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 29.06.2023.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.