CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng CORN, WHEAT

22 Ngà 2022

CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng CORN, WHEAT

Thân gửi Quý khách hàng,

Xin quý khách lưu ý rằng quá trình Rollover sang tháng hợp đồng mới của CORN, WHEAT sẽ bắt đầu vào ngày 28.11.2022:

  1. Những hợp đồng mới sẽ được đưa vào hoạt động CORN.MAR3, WHEAT.MAR3.
  2. Những hợp đồng CORN.DEC2, WHEAT.DEC2 sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng”.
  3. Tất cả những lệnh được mở theo hợp đồng CORN.DEC2, WHEAT.DEC2 cần phải được đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 29.11.2022.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.