CFD - ngày Tổng Thống

12 Ngà 2021

CFD - ngày Tổng Thống

Kính thưa quý khách,

Xin được lưu ý rằng vào Ngày Tổng Thống Hoa Kỳ 15 tháng 02 năm 2021 thời gian của các phiên giao dịch của hầu hết các CFD sẽ bị thay đổi. Bảng với thời gian giao dịch (múi giờ EET) được sửa đổi có thể được xem tại đây.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.