09 Ngà 2021

CFD – Rollover USOIL

Thưa quý khách,

Xin lưu ý rằng thủ tục chuyển đổi hợp đồng USOIL sẽ bắt đầu vào ngày 12 tháng 4: sẽ có Hợp đồng tháng 6 mới (USOIL.JUN1) cho việc giao dịch, hợp đồng tháng 5 (USOIL.MAY1) sẽ được đặt ở chế độ đóng. Tất cả các vị thế mở USOIL.MAY1 sẽ được thanh lý vào cuối phiên giao dịch ngày 19 tháng 4.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.