CFD - Rollover NATGAS, GASLN, HTOIL

24 Ngà 2020

CFD - Rollover NATGAS, GASLN, HTOIL

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng Rollover cho những hợp đồng NATGAS, GASLN, HTOIL sẽ bắt đầu vào ngày 27 tháng 7: Những hợp đồng tháng 9 sẽ được đưa vào hoạt động (NATGAS.SEP0, GASLN.SEP0, HTOIL.SEP0); những hợp đồng tháng 8 (NATGAS.AUG0, GASLN.AUG0, HTOIL.AUG0) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng NATGAS. AUG0 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 28 tháng 7, các lệnh mở theo hợp đồng GASLN. AUG0, HTOIL. AUG0 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 30 tháng 7.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.