04 Ngà 2020

CFD – Rollover JAP225

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng Rollover cho hợp đồng JAP225 sẽ bắt đầu vào ngày 7 tháng 9: Hợp đồng tháng 12 sẽ được đưa vào hoạt động (JAP225.DEC0); hợp đồng tháng 9 (JAP225.SEP0) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng JAP225.SEP0 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 9 tháng 9.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.