06 Ngà 2019

CFD - Rollover JAP225

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng Rollover cho hợp đồng JAP225 sẽ bắt đầu vào ngày 9 tháng 9: Hợp đồng tháng 12 sẽ được đưa vào hoạt động (JAP225.DEC9); hợp đồng tháng 9 (JAP225.SEP9) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng JAP225.SEP9 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 11 tháng 9.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.