06 Ngà 2020

CFD – Rollover JAP225

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng Rollover cho hợp đồng JAP225 sẽ bắt đầu vào ngày 9 tháng 3: Hợp đồng tháng 6 sẽ được đưa vào hoạt động (JAP225. JUN0); hợp đồng tháng 12 (JAP225. MAR0) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng JAP225.MAR0 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 11 tháng 3.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.