05 Ngà 2020

CFD – Rollover JAP225

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng Rollover cho hợp đồng JAP225 sẽ bắt đầu vào ngày 8 tháng 6: Hợp đồng tháng 9 sẽ được đưa vào hoạt động (JAP225. SEP0); hợp đồng tháng 6 (JAP225. JUN0) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng JAP225.JUN0 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 10 tháng 6.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.