04 Ngà 2021

CFD – Rollover JAP225

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng Rollover cho hợp đồng JAP225 sẽ bắt đầu vào ngày mùng 7 tháng 6: Hợp đồng tháng 6 sẽ được đưa vào hoạt động (JAP225.SEP1); hợp đồng tháng 3 (JAP225.JUN1) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng JAP225.JUN1 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày mùng 9 tháng 6.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.