CFD - Thay đổi ký quỹ ban đầu cho những công cụ sau US500, USTECH, US30, JAP225, GERMAN

22 Ngà 2022

CFD - Thay đổi ký quỹ ban đầu cho những công cụ sau US500, USTECH, US30, JAP225, GERMAN

Kính gửi Quý khách!

Xin quý khách lưu ý rằng bắt đầu từ ngày 14 tháng 3 năm 2022 mức ký quỹ ban đầu sẽ được thay đổi đối với những CFD sau:

  • US500 (giá trị mới của ký quỹ ban đầu - 2500 USD)
  • USTECH (giá trị mới của ký quỹ ban đầu - 3000 USD)
  • US30 (giá trị mới của ký quỹ ban đầu - 2000 USD)
  • JAP225 (giá trị mới của ký quỹ ban đầu - 1500 USD)
  • GERMAN (giá trị mới của ký quỹ ban đầu - 4000 EUR)

XIn quý khách vui lòng xem xét thông tin này khi lập kế hoạch giao dịch.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.